Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://mdch.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja „Młodzież dla Chrystusa – Polska”, właściciel domeny www.mdch.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Poniższa Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące ochrony tych danych.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska, ul. Traugutta 85/87 lok 18, 50-418 Wrocław;
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w ramach działania Fundacji Młodzież dla Chrystusa, a także przysługujących Pani /Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu: biuro@mdch.pl;
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, czyli w celu otrzymywania newslettera od Fundacji Młodzież dla Chrystusa;
4. Udostępnione dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim; odbiorcą danych jest tylko i wyłącznie Fundacja Młodzież dla Chrystusa;
5. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content