Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Wesprzyj nas

PayU

/
Wesprzyj nas

Przelew na konto:

Numer konta: 06 1140 1140 0000 2182 3100 1001

PayPall

Regulamin darowizn dla fundacji NGO

1. Wszystkie darowizny przekazywane fundacji są dobrowolne i nie podlegają zwrotowi.

2. Darowizny mogą być udzielane w formie pieniężnej, rzeczowej lub formie usług.

3. Fundacja zobowiązuje się do zachowania pełnej transparentności w zakresie wydatkowania darowizn oraz do przedstawienia sprawozdania z wydatków na żądanie darczyńcy.

4. Darowizny mogą być przekazywane na rzecz konkretnego projektu lub działalności fundacji, jednak fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany przeznaczenia darowizny w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

5. Fundacja zobowiązuje się do przekazania darczyńcy potwierdzenia otrzymania darowizny oraz informacji o jej wykorzystaniu jeśli zwróci się z zapytaniem o powyższe.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia darowizny, jeśli jej przeznaczenie lub źródło pochodzenia mogłoby stanowić naruszenie prawa lub godzić w dobre imię fundacji. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i może być zmieniany w każdym czasie przez fundację z zachowaniem zasad wymaganych.

Skip to content