Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o prowadzonych rejestrach

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych osobowych w serwisie www.mdch.pl jest Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska z siedzibą przy ul. Traugutta 85/87 lok. 18, 50-418 Wrocław, KRS 0000052433, REGON 010329382, NIP 5212853000.
 2. Pod adresem e-mail – biuro@mdch.pl możecie Państwo zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych osobowych. W przypadku realizowania celów Fundacji występują następujące podstawy:

 1. Konieczność przetwarzania danych osobowych do zawierania umów z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami lub osobami będącymi stroną umowy.
 2. Konieczność przetwarzania danych osobowych do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi w ramach działalności Fundacji, np. pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji.
 3. Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych bez której korzystanie działalności Fundacji przez Państwo jest niemożliwe.
 4. Państwa dane osobowe w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Fundację dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu realizacji działalności Fundacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane jedynie niezbędnym odbiorcom i jedynie w niezbędnym zakresie związanym z realizowaniem działalności Fundacji.

W stosunku do swoich danych mają Państwo prawo:

 • do dostępu do swoich danych osobowych,
 • do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • do usunięcia danych osobowych
 • do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Informację przygotował(a): Krzysztof Kacprowicz
Stronę utworzono: 15 listopada 2021
Ostatnia zmiana: 15 listopada 2021

Skip to content