Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o organizacji

Nazwa pełna FUNDACJA „MŁODZIEŻ DLA CHRYSTUSA-POLSKA”

Forma prawna: Fundacja

KRS 0000052433
REGON 010329382 

Data rejestracji 12 października 2001 r.

Adres siedziby:
Romualda Traugutta 85/87/18, 50-418 Wrocław, Polska

CEL DZIAŁANIA

 • Popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne; 
 • prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym; 
 • niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą; 
 • prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym; 
 • działalność charytatywna i opiekuńcza; 
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo; 
 • wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 • działania na rzecz edukacji i oświaty; 
 • działania na rzecz kultury i sztuki; 
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 

ZARZĄD ORGAN REPREZENTACJI

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest dyrektor zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie zarządu dwuosobowo.

 • Krzysztof Kacprowicz od 29 sierpnia 2018 r. DYREKTOR ZARZĄDU
 • Łukasz Marcin Dobrowolski od 5 listopada 2019 r. WICEDYREKTOR ZARZĄDU
 • Marcelina Chyba od 11 grudnia 2014 r. SEKRETARZ ZARZĄDU

RADA FUNDACJI, ORGAN NADZORU:

 • Andrzej Gulewicz od 12 października 2001 r.
 • Tomasz Peterman od 26 kwietnia 2004 r.
 • Małgorzata Zofia Ryman od 9 stycznia 2012 r.
 • Marek Żydek od 14 lipca 2016 r.
 • Bartosz Jakoniuk od 29 sierpnia 2018 r.
 • Bartłomiej Tomczyński od 5 listopada 2019 r.
 • Leszek Zdzisław Wakuła od 17 listopada 2020 r.

Informację przygotował(a): Krzysztof Kacprowicz
Stronę utworzono: 15 listopada 2021
Ostatnia zmiana: 15 listopada 2021

Skip to content