Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o majątku

W 2020 roku Fundacja otrzymała następujące dofinansowania:

  • Umowa D/WSS/2490/16/2020-2021 z Gminą Wrocław (tytuł zadania publicznego: KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY) dotycząca prowadzenia Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia – kwota dofinansowania: 100 660,00 (w roku 2020 kwota dofinansowania wynosiła: 50 330,00, a w roku 2021: 50 330,00).

W 2021 roku Fundacja otrzymała następujące dofinansowania:

  • Umowa D/WSS/2490/16/2020-2021 z Gminą Wrocław (tytuł zadania publicznego: KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY) dotycząca prowadzenia Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia – kwota dofinansowania: 100 660,00 (w roku 2020 kwota dofinansowania wynosiła: 50 330,00, a w roku 2021: 50 330,00).
  • Umowa nr 371/III/2021 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nazwa projektu: „Dzieciaki z Trójkąta mają moc!”. Zleceniodawca przekazał na realizację zadania publicznego środki finansowe w łącznej wysokości 128 455,00 zł (w roku 2021 kwota dofinansowania wynosi: 88 050,00 zł, a w roku 2022 – 40 405,00 zł)

Nasz lokal jest dzierżawiony od Gminy Wrocław na podstawie umowy najmu.
Realizując zadania publiczne promujemy Wrocław. Nasze zadania publiczne są finansowane ze środków finansowych Gminy Miasta Wrocław.
ul. Traugutta oficyna 81 (dwa piętra)
Budynek o powierzchni – 152,56 mkw
Miesięczne opłaty – 662,44 zł

Informację przygotował(a): Krzysztof Kacprowicz
Stronę utworzono: 15 listopada 2021
Ostatnia zmiana: 15 listopada 2021

Skip to content